دستبند سنگ چشم ببر قرمز و اسکلت نقره

سنگ چشم ببر قرمز تراش خورده به قطر ۱۰ میلیمتر

سنگ اونیکس مات به قطر ۱۰ میلیمتر

۳.۵ گرم نقره ۹۲۵ عیار دستساز ( جمجمه و دو رینگ)

دو ردیف کش رشته ای مقاوم 

تومان181,000

2 در انبار