دستبند سنگ اونیکس و نقره ۹۵۰

سنگ اونیکس براق تراش خورده به قطر ۴

۴ گرم نقره عیار ۹۵۰

نخ دولایه مقاوم دستبافت

تومان385,000